Turneringsledere i BBC

Turneringsleder: Esben Tind

Send en mail til Esben

Supplerende turneringsleder: Finn Achton

 

 

Supplerende turneringsleder:

  

Supplerende turneringsleder: Michael Rübner

Supplerende turneringsleder: Knud Breum

Supplerende turneringsleder: Astrid Tind

I klubbens vedtægter står om turneringsleder:

§ 4.   Turneringsleder

Bestyrelsen udpeger for et år ad gangen en turneringsleder, der har ansvaret for:

  • at tilrettelægge og gennemføre klubturneringerne i henhold til sæsonplanen
  • at udpege supplerende turneringsledere.
  • at opslå resultaterne i de løbende turneringer med angivelse af den enkelte aftens score.
  • at afgøre tvister under spillet i overensstemmelse med DBf’s love og regler.
  • at klubbens hjemmeside i samarbejde med webmasteren ajourføres med den enkelte spilleaftens resultater

BBC´s klubregler kan ses her 
Lovene for turneringsbridge kan læses her