Vin, øl, vand

Kasserer

Indkøb af kage én gang om måneden) inkl. mælk (hver gang)

Formand

Medlemsansvarlig

Ansvarlig for bordopsætning etc. hver spilleaften

Ansvarlig for nedlukning efter hver spilleaften

Ansvarlig for simultanturnering 12. januar og 2 marts

Ansvarlig for åbent hus

Ansvarlig for "socialt" GF

Ansvarlig for "social" juleafslutning

Ansvarlig for kortlægning

Ansvarlig for turneringsopsætning og gennemførelse

Ansvarlig for generel kontakt til kommunen

Ansvarlig for kontakt til Nine/Gustav

Webmaster og FB

Ansvarlig for undervisning af spillere startet i sæson 2022-23

Formand for spilleudvalg

Kontakt til madleverandør

Ledende TL

Mentorer

Peter

Steffen

Charlotte

Helle

xxx

xxx

Bestyrelsen + alle

xxx

Bestyrelsen med hjælp fra ad hoc frivillige

xxx

xxx

Torben L + backup

Esben

Charlotte

Steffen

Astrid

xxx

Esben

Steffen

Esben