Optimistiske meldinger

om mulighed for at blive i Lille Sal

Lige over nytår meddelte Ballerup Kommune os, at vores lokale var aflyst 10 tirsdage i forårshalvåret, første gang tirsdag d. 21/2. 
Vi indledte straks et samarbejde med kommunen for at finde en holdbar løsning.
Da vi ikke var sikre på at finde en løsning inden den 21/2, valgte vi at aflyse denne aften. 

Men efter, at vi havde meddelt aflysningen, fik vi tilsagn om, at vi alligevel godt kunne være i Lille Sal denne aften. Derfor ændrede vi aflysningen til en enkeltaftens-turnering med fri tilmelding. (Vi byttede altså bare om rækkefølgen i forhold til den tidligere udsendte sæsonplan.)

Sidste nye er, at vi nu også kan gennemføre resten af sæsonen i Lille Sal helt i overensstemmelse med den netop ajourførte turneringsplan

Lad os sammen glæde over den positive udvikling.

Bestyrelsen er i skrivende stund ikke helt sikre på, om det også bliver Lille Sal efter sommerferien. Men vi er fortrøstningsfulde og overbeviste om, at der under alle omstændigheder bliver fundet en langsigtet og holdbar løsning.

Venlig hilsen Bestyrelsen