Ballerup Bridge Club   Bridge på Tapeten - kort i lange baner

Yderligere stramning af forsamlingsforbuddet betyder, at vi ikke kan spille på Tapeten den 27/10. Det er stadig muligt at spille Corona-bridge; brug vores corona-børs eller find blot selv 8 spillere, og en vært for arrangementet. Klubben har duplikerede kort til 8 sådanne kampe, så hold jer ikke tilbage!
Læs om Corona-bridge her
Bestyrelsen undersøger mulighederne og lægger hovederne i blød. Nærmere information følger på hjemmesiden og i et medlemsbrev snarest muligt.
Du kan læse informationen fra Bridgeforbundet
her

Kalenderen

Bridge på Tapeten aflyst den 27/10. Spil evt. Coronabridge i stedet

Efterårsturnering over 10 uger
E-rækken kan spille hver uge en mellemting mellem hold- og parturnering.
De øvrige rækker spiller som udgangspunkt hver anden uge: A- og C-rækken i lige uger; B- og D-rækken i de ulige uger. 
De, der ønsker at spille mere end det, får mulighed for at spille Coronabridge de uger, hvor de ellers ikke skulle spille.

3. aften af parturneringen
udsat til vi igen kan samles mere end 50 spillere ad gangen

Generalforsamling:
Udskudt på ubestemt tid

Vi opdaterer løbende hjemmesiden.

Øvrige turneringer i andre klubber, undervisning mm: Se her

Få automatisk besked

Modtag en mail, når der er nyt fra Ballerup Bridge Club

Klik her for at tilmelde dig

Corona-kravene

Corona-krav

Bridgeforbundet har kontakt med myndighederne, og vi støtter os op ad deres fortolkning af de udstukne retningslinjer. Derfor fremhæver vi, at spillere i hovedbygningen ikke må blandes med spillere i Lille Sal under efterårets turneringer. 
Se brev fra DBf om dette her.

Medlemsundersøgelsen

Medlems-undersøgelse

I klubbens bestyrelse arbejder vi på at finde alternativer, der kan gøre det muligt at spille bridge så sikkert og trygt som muligt.
For at kunne prioritere mellem forskellige muligheder, udsendte vi tidligere et spørgeskema til nuværende og kommende medlemmer, og vi har fået 97 besvarelser. 
Mange tak for alle besvarelserne. Bestyrelsen arbejder videre med planer for hvordan vi fortsat kan spille bridge i BBC-regi.

Du kan se resultatet af undersøgelsen her og et resué af bestyrelsens overvejelser her

Mødereferater

Mødereferater

Du kan altid følge med i, hvad Bestyrelsen og Spilleudvalget beslutter.
Du finder referater af bestyrelsesmøderne her
og referaterne af møder i spilleudvalget her

Kommunikation fra DBf

Alle numre af Dansk Bridge finder du her
(log på med navn og medlemsnummer)
Nyhedsbrevene fra DBf finder du her

Bliv bekendt med de "nye" bridgelove

De nye love for turneringsbridge er ikke længere så nye. Men du kan læse lovene her eller nøjes med de væsentligste ændringer her