Program for tirsdagene den 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 29/3, 5/4 og 19/4

(Der er ingen bridge den 22/3, da kommunen skal bruge lokalet. Der er enkeltaftensturnering den 12/4, som er påskeugen. Generalforsamling den 26/4)

Tilmelding overstået

Deltagerlister til hhv. Hold og Par.

Note til parturneringsdeltagerne: Startlister offentliggøres altid med forbehold for ændringer, da der kan komme afbud i sidste øjeblik.

Note til B-rækken i hold!

5/4 og 19/4 spiller vi de sidste to aftener af turneringen. Som tidl. nævnt, er de sidste to runder i B-rækken "revancherunder", dvs. at hold kan mødes igen (to hold kan maks mødes to gange i turneringen).

Hold-mesterskabet

En holdkaptajn tilmelder et fuldt hold (2 par) til holdmesterskabet med den hensigt at stille med et hold til alle 7 kampe
Hvis man har brug for hjælp til at få fat i andre spillere fra BBC for at lave holdaftaler, kan man eventuelt
kontakte Helle, som vil hjælpe med at etablere kontakten. 

Her kan man kan se, hvem der er tilmeldt samt de tilmeldte holdkaptajners kontaktdetaljer. 

Hvis man alligevel får forfald til en klubaften, så gør man sit bedste for at finde substitut, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det holdkaptajnen for det hold, der ikke kan stille op, der har ansvaret for at meddele både sit eget hold OG modstanderholdets kaptajn, at kampen aflyses. 
Scoren for en aflyst kamp er 10-13 (13 til det "uskyldige" hold). Man kan kun blive corona-mester i hold, hvis man har deltaget i mindst 5 af de 7 spilleaftener.

Man bedes også informere turneringsledelsen om den aflyste holdkamp vha. denne formular.

Par-mesterskabet

Den samlede parturnering starter d. 1. marts.

Her har man løbende mulighed for at melde fra - også uden at have nogen speciel grund og uden nødvendigvis at forsøge at skaffe substitutter. 

Eventuel framelding skal ske via afmeldingsformularen.

Man kan kun blive corona-mester i par, hvis man har deltaget i mindst 4 af de 6 spilleaftener.

Deltagere og række-inddeling

Inddelingen af de to turneringer kan først endeligt afgøres, når vi kender fordelingen af tilmeldinger til de to turneringer, og den besluttes af turneringsledelsen efter følgende retningslinjer:

 • Holdturnering: Hvis der tilmeldes hold nok til at lave en separat A-række, så vil denne blive sammensat svarende til den rækkefølge, holdene klarede sig i den indledende holdturnering i efteråret 2021.  
  Beslutningen om de resterende hold laves, når det totale antal hold kendes - det er meget muligt, at de deltager i en lang Monrad.
  Afgørelse: A-række med 8 hold, og B-række med 10 hold. B-rækken spiller Monrad, med mulighed for revanche i runde 6 og 7.
 • Parturnering: Inddelingen tager såvidt muligt hensyn til, at der laves en turnering med mere end fire borde pr. række, at den er nogenlunde ballanceret, og at der så vidt muligt undgås, at meget svage spillere møder meget stærke spillere. 
  Rettelse til rettelsen: Vi har grundet endnu flere afbud valgt at lægge parturneringen sammen til en stor række, med seperat præmiering af begge styrkemæssige halvdele.
  Rettelse til tidl. afgørelse: Grundet en del afbud i A-rækken de første par runder, har vi valgt at lave en A-række med 5 borde, og en B-række med 4.
  Afgørelse: Med 18 par har vi besluttet at lave to rækker på hver især 4½ bord. Det gør vi, for at beskytte rækkerne mest muligt mod afbud. Vi vurderer at en 4-bords række er meget udsat, i en turnering med fri afmelding.