Kort om klubben

Ballerup Bridge Club er en af de største klubber uden for de store bridge centre og har 128 aktive medlemmer. Der spilles hver tirsdag aften fra september til april med faste turneringer. Klubben arrangerer desuden "sommerbridge" i maj, juni og august, som er åben for alle. 

Klubben drives af en lang række frivillige og tilbyder undervisning til klubbens medlemmer.

Klubben er stiftet den 16. august 1967 under navnet BALLERUP BRIDGE CLUB (BBC).

Kontingent

  • Primære, aktive medlemmer: kr. 850
  • Aktive klubmedlemmer: kr. 610
  • Primære, passive medlemmer: kr. 400
  • Passive klubmedlemmer: kr. 175

Kontingentet er for et helt år og opkræves via PBS i juni måned.

Kontingentet inkluderer betaling til DBf som udgør kr. 320 for primære- og kr. 60 for klub-medlemmer. "Primær" betyder, at BBC er anført som den primære klub, hvis man også er medlem af en anden klub. 

Hvad mere?

Hver spilleaften er der desuden gratis kaffe i pausen og den første gang hver måned med lidt sødt til kaffen.
Desuden er der gratis juleafslutning og generalforsamling.
For tiden er der endvidere mulighed for gratis undervisning inden hver spilleaften, og klubben yder rabat og tilskud til flere turneringer.
Klubbens bestyrelse, spilleudvalg og turneringsledere står for de løbende beslutninger og planlægning.

Hvad inkluderer kontingentet ikke?
Klubben drives af frivillige, og vi hjælper alle til med oprydning og andre ting, som er nødvendige for at få klubben til at fungere i dagligdagen.
Ved fravær sørger man selv for at finde en substitut.

Giv en hjælpende hånd til klubben

Klubben har brug for medlemmer, som vil træde hjælpende til i forbindelse med aktiviteter som Ballerupturneringen, juleafslutning, klubheats i åben- og mixedpar, generalforsamling og sommerbridge.
Har du et forslag, måske en god ide - eller vil du blot give en hjælpende hånd, så er du meget velkommen.

Her finder du os

Medlemsundersøgelsen 2014

Klubben gennemførste i 2014 en medlemsundersøgelse for at høre medlemmernes mening om en række forhold. Se resultatet af undersøgelsen her.

Jeg vil gerne kontaktes af klubben

Venteliste

BBC har lige nu ikke flere ledige pladser, men det er muligt at skrive sig på vores venteliste.

Især omkring starten af en ny sæson er der ofte udskiftninger, men det sker også i løbet af sæsonen, at der bliver ledige pladser.

Er du interesseret i at stå på vores venteliste, eller ønsker du af anden grund at blive kontaktet af klubben, kan du skrive til os via formularen herover.