Kort om klubben

Ballerup Bridge Club er en af de største klubber uden for de store bridge centre og har 128 aktive medlemmer. Der spilles hver tirsdag aften fra september til april med faste turneringer. Klubben arrangerer desuden "sommerbridge" i maj, juni og august, som er åben for alle. 

Klubben drives af en lang række frivillige og tilbyder undervisning til klubbens medlemmer.

Klubben er stiftet den 16. august 1967 under navnet BALLERUP BRIDGE CLUB (BBC).

Giv en hjælpende hånd til klubben

Klubben har brug for medlemmer, som vil træde hjælpende til i forbindelse med aktiviteter som Ballerupturneringen, juleafslutning, klubheats i åben- og mixedpar, generalforsamling og sommerbridge. Har du et forslag, måske en god ide - eller vil du blot give en hjælpende hånd, så er du meget velkommen.

Her finder du os

Medlemsundersøgelsen 2014

Klubben gennemførste i 2014 en medlemsundersøgelse for at høre medlemmernes mening om en række forhold. Se resultatet af undersøgelsen her.

Jeg vil gerne kontaktes af klubben

Kontingent

  • Primære, aktive medlemmer: kr. 850
  • Aktive klubmedlemmer: kr. 610
  • Primære, passive medlemmer: kr. 400
  • Passive klubmedlemmer: kr. 175

Kontingent indkluderer betaling til DBf og udgør kr. 303 for primære og kr. 63 for ikke-primære medlemmer. "Primær" betyder, at BBC er anført som den primære klub, hvis man også er medlem af en anden klub.

Kontingent opkræves via PBS i juni måned.