Corona-tiltag i Ballerup Bridge Club

Læs dette inden du deltager i turneringer i BBC

For at mindske smittespredningen og skabe mest mulig tryghed, når man deltager i BBC´s turneringer, har bestyrelsen skabt rammerne for ansvarlig afvikling af vores arrangementer. 

Også den enkelte spiller skal tage sine egne forholdsregler. Læs retningslinjerne herunder, inden du deltager i en turnering i BBC

'Corona-regler' for spillere

 • Undgå kø ved opslagstavlerne, ved skranken, toiletterne og ind- og udgangsdøre mm.
 • Tjek om muligt jeres par-nummer og startbord hjemmefra
 • Brug håndsprit eller vask hænder som minimum ved rundeskift
 • Undgå håndtryk og fysisk kontakt
 • Hold så vidt muligt god afstand omkring bordet
 • Udelukkende Nord bruger Bridgematen og godkender, når Øst har givet tilsagn
 • Bliv siddende ved bordet i pausen - eller gå udenfor
 • Køb drikkevarer på skift for at undgå kø
 • Personer med symptomer på luftvejsinfektion og personer, der bor sammen med nogen, der har disse symptomer, skal blive hjemme 
 • Hver spiller bruger den samme meldekasse hele turneringen. 
  Derfor opfordres spillerne til selv at medbringe en meldekasse, hvis man har sådan én (ellers låner man af BBC)

Klubbens og kommunens tiltag

 • Større borde for overholdelse af afstandskravet (1 m)
 • Håndsprit på alle borde, ved skranken og andre strategiske steder
 • Ingen servering af kaffe og kage.
  Spillerne kan evt. selv medbringe dette
 • Ekstra 'Corona-rengøring'
 • Tilstræber begrænset antal skift pr. aften
 • Tilstræber duplikering af flere sæt kort, så hvert spil berøres af færre spillere
 • Grundig udluftning som minimum før- og efter turneringen samt i pausen
 • Flere opslag med startlister
 • Adgang til vådservietter til hyppig aftørring af fælles kontaktpunkter (håndtag, skranke mm). Spillerne opfordres til at være behjælpelig med dette
 • Overholdelse af forsamlingsforbuddet: Max 50 personer indtil den 8/7. Herefter max 100 personer til den 8/8. Herefter formodentlig max 200 personer
 • Accept af afbud uden substitut, hvis man har symptomer på luftvejsinfektioner, og det ikke kan lade sig gøre at finde en substitut