Spilleudvalgets medlemmer

Aage Michelsen

Formand: Aage Michelsen

Send en mail til Aage

Telefon: 44 91 55 57 og 21 44 76 91

Finn Achton

Turneringsleder: Finn Achton

Send en mail til Finn.

Telefon: 25 45 34 43

Helle Simon Elbro

Bestyrelsesrep.: Helle Simon Elbro

Send en mail til Helle.

Telefon: 42 44 88 21

Knud Breum

Knud Breum

Send en mail til Knud.

Telefon: 24 88 92 31.

Torben Lauritzen

Torben Lauritzen

Send en mail til Torben.

Telefon: 25 34 07 92 og 39 56 17 92

..

Læs mere om Spilleudvalgets rolle og ansvar i klubbens vedtægter her.

Spilleudvalgets arbejde

Spilleudvalget har ansvaret for:

  • at udarbejde sæsonplan, som normalt offentliggøres på klubbens hjemmeside inden sæsonstart
  • at behandle protester mod turneringsledernes afgørelser. Den enkelte turneringsleder er inhabil ved appeller af egne afgørelser
  • at forestå det sportslige arrangement ved klubbens åbne turneringer.

Grundlag for rækkeinddeling

Spilleudvalget besluttede på sit møde d. 20. august 2015, at rækkeinddelingen til par- og holdturneringerne fra og med sæsonen 2016-2017 vil blive foretaget på følgende måde:

Ved sæsonstart, dvs. gældende for turneringerne i efteråret:

 Parturnering: For hvert par udregnes et parhandicap, hvorefter parrene rangeres efter stigende handicaptal, og denne rækkefølge danner grundlag for inddelingen i rækker.

Hvis to par har samme parhandicap, placeres det par, der har en spiller med det laveste handicap, øverst.

Da handicap hele tiden ændres, er det vigtigt, at tidspunktet for de anvendte handicap er veldefineret. Spilleudvalget fastlægger dato og tidspunkt for de handicap, der skal anvendes, idet det tilstræbes, at de nyeste handicap anvendes.

Holdturnering: For hvert hold udregnes et holdhandicap, hvorefter holdene rangeres efter stigende handicaptal, og denne rækkefølge danner grundlag for inddelingen i rækker.

Hvis to hold har samme holdhandicap, placeres det hold, der har en spiller med det laveste handicap, øverst.

Spilleudvalget fastlægger dato og tidspunkt for de handicap, der skal anvendes, idet det tilstræbes, at de nyeste handicap anvendes.

Forårets turneringer:

Rækkeinddelingen for såvel par- som holdturneringen fastlægges efter op- og nedrykning fra efterårets turneringer.

Før turneringerne i efteråret starter, skal det være offentliggjort, hvor mange par/hold der fra hver række rykker op og ned.